Talkoot ja tapahtumat

Talkoot ja tapahtumat 2017-12-13T10:53:43+00:00

Talkoot

Rekolassa on järjestetty perinteisesti kesäisin puutarhan kitkentätalkoita ja syyskaudella sadonkorjuutalkoita. Syyskaudella sadonkorjuutalkoita on järjestetty n. viitenä lauantaina, alkaen syyskuun puolen välin tienoilta. Talkoissa korjataan syksyn satoa, nautitaan kauniista luonnosta, nautiskellaan kasvukauden sadosta maittavan lounaan sekä kahvin merkeissä ja tietenkin nautitaan myös toistemme seurasta. Yhteistyötä on myös Tampereen steinerkoulun kanssa. Syksyisin yksi tai kaksi luokkaa on käynyt tutustumassa maanviljelyn arkeen osallistumalla sadonkorjuutalkoisiin.

Talkoot ovat oiva keino kuluttajan päästä itse kokeilemaan puhtaan ruoan nostamista maan hellästä huomasta tai nähdä kasvavien porkkanataimien iloinen huojunta kesäisessä auringossa, kitkennän lomassa. Talkoissa kuluttaja saa myös hyvin autenttisen kokemuksen biodynaamisen tilan arjesta. Talkoot ovat tärkeitä tilalle niin taloudellisessa kuin sosiaalisessa mielessä.

Rekolassa erilaiset talkoot ovat jo vuosien ajan yhdistäneet puhtaan ruoan tuottajaa sen kuluttajiin. Parhaimmillaan talkoot ovat hyvin onnistunut sosiaalinen tapahtuma, jossa myös yksilö voi saada rikkaita sekä elävöittäviä kokemuksia luonnossa ihmisten kanssa työskentelystä.

Tapahtumat

Tapahtumat Rekolassa on yhteistoimintaa monessa muodossa. Tilalla opiskellaan opintopiirissä, pohditaan tilan kehittämistä kuluttajien kanssa, sekä järjestetään vuodenaikajuhlia, tapahtumia ja talkoita.

Toistuvia juhlia tilalla ovat olleet juhannus- ja sadonkorjuujuhlat ( juhannusjuhlat jo yli 30 v. ajan ). Lisäksi on järjestetty erilaisia tapahtumia, avointen ovien päiviä ja vuosijuhlia. Näiden avulla Rekolan tila on avautunut ulospäin ja toivottanut tervetulleiksi toimintaansa kaikki, jotka haluavat osallistua biodynaamisen viljelyn kehittämiseen.

Muu yhteistoiminta

Oma yhteistyötahonsa ovat kauppiaat, jotka välittävät tuotteita, sekä eräät ruokapiirit ja vakioasiakkaat, jotka tilaavat vihanneksensa ja leipänsä tilalta tai käyvät torilla kesä- ja syysesongin aikaan. Vakioasiakkaille tiedotetaan tilan tapahtumista asiakaskirjeellä. Kesäisin tilaan käy tutustumassa ryhmiä, jotka ovat kiinnostuneet biodynaamisen viljelyn periaatteista.

Yhteisöllisyydellä on maatilalle tärkeä merkitys. Kuluttajakontaktien ja talkoovoimien taloudellista merkitystä ei voi väheksyä, mutta vähintään yhtä tärkeää yhteisöllisyys on henkisessä ja sosiaalisessa mielessä. Se auttaa viljelijää kehittämään toimintaansa ja se voi parhaimmillaan toimia molemmansuuntaisena henkisenä impulssina. Tällöin biodynaamista viljelyä ei nähdä vain taloudellisesta näkökulmasta, vaan se nähdään tuottavan myös henkistä ja moraalista tulosta: sekä suhteessa kanssaihmisiin että suhteessa maahan. Viime kädessä yhteisöllisyys voi toimia sillan rakentajana oman tietoisuutemme ja luonnon välillä.

Isännät

Yhteystiedot

Parvelantie 68, 36520 Raikku

Joona Rekola
044 954 6364
joona.rekola(AT)rekolabiodyn.fi

Henri Murto
044 584 0640
murto.henri(AT)gmail.com